Anunț publicitar nr. ADV1344409/13.02.2023 Achiziție directă – diriginți de șantier pentru proiectul Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Martir Ioan Stanciunr. 2 – Calea Martirilor 1989 nr. 31, Str. Științei nr. 3-5” cod SMIS 2014+: 119305

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar nr. ADV1344409/13.02.2023 Achiziție directă – diriginți de șantier pentru proiectul Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Martir Ioan Stanciunr. 2 – Calea Martirilor 1989 nr. 31, Str. Științei nr. 3-5” cod SMIS 2014+: 119305 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source