Primăria Municipiului Focșani anunță în mod public inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 1269/14.12.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Modificarea PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 57/27.02.2020 prin creare acces nou” – Municipiul Focșani, str. Lupeni nr. 9, pe terenul identificat cu numărul cadastral 56004, în suprafață de 1090 m2.
Proiectul de act normativ, împreună cu documentația aferentă, poate fi consultat:
– pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info – secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local;
– la sediul Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis ;
– proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19 ianuarie 2024:
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail [email protected]
– prin poștă, pe adresa Primăria Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
– la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis Focșani, de luni până joi între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00 .
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source