Consiliul Local al comunei Străoane, județul Vrancea, supune analizei și aprobării în cadrul ședinței ordinare din luna ianuarie 2024 proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea (actualizarea) Statutului Comunei Străoane, județul Vrancea.

Source