MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului ”Construcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ”Louis Țurcanu”; desființare construcții (anexe, farmacie), relocare instalații subterane și supraterane – post trafo, termoficare și edificare parcare supraterană conform PUD aprobat prin HCL 324/2020”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Iosif Nemoianu, nr. 3, identificat prin CF nr. 423126, nr. cad. 423126, 423126-C1, 423126-C2, 423126-C3, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ”Louis Țurcanu”; desființare construcții (anexe, farmacie), relocare instalații subterane și supraterane – post trafo, termoficare și edificare parcare supraterană conform PUD aprobat prin HCL 324/2020”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Iosif Nemoianu, nr. 3, identificat prin CF nr. 423126, nr. cad. 423126, 423126-C1, 423126-C2, 423126-C3, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 800– 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

The post ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE – PROIECT: ”Construcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ”Louis Țurcanu” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source