Anunț public depus de către SC Dot Residence SRL, privind intenția de elaborare a documentației de urbanism pentru proiectul PUZ – “ Construire imobile locuire colectivă, împrejmuire teren și racordare al utilități, generat de imobilul amplasat în comuna Aninoasa, str. Solarino, nr FN, nr cad. 75303 – etapa 2

Source