Anunț public depus de către SC Economic Dream House SRL, etapa 3 – etapa elaborării propunerilor PUZ – „Construire imobile locuire colectivă și funcțiuni complementare, împrejmuire teren și actualizare reglementări urbanistice aferente loturilor având NC 74323, 74324, 74333, 74334, 74335”, amplasat în com Aninoasa, sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu, jud. Dâmbovița

Source