Anunț public depus de către SC Chindia Invest SRL privind consultarea documentației de urbanism pentru proiectul ” Construire imobil funcțiune mixtă (locuire colectivă și instituții și servicii de interes general), împrejmuire teren și racordare la utilități” – generat de imobilul situat în comuna Aninoasa, sat. Viforâta , str. Solarino ( DJ717) – etapa 3, la sediul Primăriei Aninoasa

Source