Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Pantelimon,  cu sediul în Pantelimon, Str. Sf. Gheorghe nr. 32, Județ Ilfov, având CUI 4420759, face cunoscut că în ziua de 20 octombrie 2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Oraș Pantelimon, va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil teren intravilan, proprietatea publică a Orașului Pantelimon.

Amânarea licitaţiei organizată în data de 20.10.2022, pentru  concesionarii prin licitație publică,  a unui teren în suprafață totală de 116 mp, situat în zona Șos. Cernica, nr. 181, DJ 301, Tarla 54, și 81, Parcela 518 și 857, lot 2, aparținând domeniului  public al Orașului Pantelimon, Județ Ilfov.

Anunt licitatie

Proces Verbal AMANARE licitatie

Dispozitie Comisie licitatie

Source