Privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior
a functiei publice de executie de inspector clasa I, din Compartimentul Urbanism al
comunei Straoane, judetul Vrancea

Source