Persoanele fizice care au în proprietate imobile în care se desfașoară activități economice, imobile care în baza unei autorizații de construire au devenit în întregime sau în parte spații destinate desfășurării de activități comerciale sau nerezidentiale, au obligația să declare la Serviciul de impozite și taxe până la data de 31.03.2022, destinația acestora.

Rapoartele de evaluare se pot depune până la data de 31.03.2022.

De asemenea persoanele fizice pot depune rapoarte de evaluare a spațiilor comerciale doar o dată la 5 ani, conform Legii 227/2015 și a H.C.L., privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile.

Source