ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI PRIMĂRIA Număr:  1701/ 18.01.2021 A N U N Ț Municipiul Târnaveni, inițiază procedura de încadrare Source