În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism

Anunțăm

Pe data de 21 decembrie 2020, ora 14:00, Primăria Municipiului Adjud împreună cu beneficiarii SC ONVIRA PREST SRL organizează o ședință de dezbatere publică privind consultarea și informarea publicului asupra intenției de elaborare privind aprobarea documentației de urbanism etapa 1 ”Plan Urbanistic Zonal – Atragere în intravilan pentru construire Hală de reciclare, sortare și depozitare deșeuri nepericuloase, sediu administrativ împrejmuire” situat în extravila municipiul Adjud, T66, județ Vrancea.

Documentația de urbanism, însoțită de avizele și acordurile aferente, poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Adjud la adresa str. Stadionului nr. 2, telefon 0237/641908 și la sediul firmei SC GLOBAL PROIECT SRL la sediul din Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, ap. 2, județ Vrancea, telefon 0237287777 în perioada 27.11.2020 – 20.12.2020 și transmiterea propunerilor și observațiilor se poate face la registratura Primăriei Municipiului Adjud.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul debaterii publice la adresa [email protected] sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.

Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentantă participanților la începutul dezbaterii.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de dezbatere, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art. 7, alin (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

Source