În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism

Anunțăm

Pe data de 4 ianuarie 2020, ora 11:00, Primăria Municipiului Adjud împreună cu beneficiarii SC LOREDO SRL organizează o ședință de dezbatere publică privind consultarea și informarea publicului asupra intenției de elaborare privind aprobarea documentației de urbanism etapa 1 ”Plan Urbanistic Zonal – Construire spațiu comercial parter, suprafață teren 209mp, teren aflat în intravilanul municipiului Adjud, str. N. Bălcescu nr. 6E, județul Vrancea.

BENEFICIAR: LOREDO SRL

PROIECTANT: GLOBAL PROIECT SRL

Documentele aferente pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Adjud la adresa str. Stadionului nr. 2, telefon 0237/641908  în perioada 08.12.2020 – 03.01.2021 și transmiterea propunerilor și observațiilor se poate face la registratura Primăriei Municipiului Adjud.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul debaterii publice la adresa [email protected] sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.

Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentantă participanților la începutul dezbaterii.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de dezbatere, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art. 7, alin (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

Source