Primăria Orașului Negrești-Oaș 

Data anunțului: 07.06.2022

Intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal 

Construire clădire pentru spații comerciale si activități conexe 

Argumentare: Amplasament: Loc. Negrești-Oaș, strada Gara Nouă nr. 5/A

Teren identificat prin Nr. Cad. 100068, județul Satu Mare

Beneficiar: Cionca Maria 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare  planului urbanistic zonal până la data de 10.06.2022. 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Cionca Angela, adresa: Negrești-Oaș, str. Victoriei nr, 95-97, telefon 0261-854845, email: [email protected]

Observațiile sune necesare în vederea elaborării PUZ. 

Răspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispoziția publicului până la data de 15.06.2022, prin: 

răspunsuri la scrisorile depuse la registratura autorității publice locale 

Etapele preconizate pentru colsultarea publicului până la aprobarea planului: 

– etapa de elaborare a propunerilor preliminare – 07.06.2022 – 15.06. 2022

– etapa de elaborare a propunerilor finale: 16.06.2022 – 06.07.2022

Descarcă documentul AICI

Source