Anunț depus de către SC Chindia Invest SRL privind luarea deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul – „Construire imobil locuire colectivă P+3E+4R, împrejmuire teren și racordare la utilități” – în comuna Aninoasa, județ D-ța

Source