Anunț depus de către RCS&RDS SA privind intenția de elaborare a documentației de urbanism – Întocmire studiu de oportunitate construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice pentru imobilul situat în comuna Aninoasa, sat Viforâta, Tarla 17, Parcela 368/4, județ Dâmbovița.

Source