Anunț depus de către Mihai Paul cu privire la consultarea documentație de urbanism PUD- ” Elaborare PUD în vederea construirii unei locuințe P+1, anexe gospodărești și împrejmuire teren”, com. Aninoasa, str. Afumați, T15/7, P75- etapa 1

Source