Primăria comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, prin Compartimentul de Asistență Socială, demarează acțiunea de primire a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței/supliment pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile și persoanele singure ale căror venituri nete sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia de următoarele tipuri de ajutoare:

-ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri;

-supliment pentru energie.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne și combustibili petrolieri se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de families au al persoanei singure, procentual, prin raportare la valoarea de referință (250 lei pentru gaze naturale și 320 lei pentru combustibil solid) după cum urmează:

Plafon de venituri/membru de familie Procent În factură La titular
Energie electrică (lei) Gaze naturale (lei) Lemne (lei)
0-200 100% 500 250 320
200,1-320 90% 450 225 288
320,1-440 80% 400 200 256
440,1-560 70% 350 175 224
560,1-680 60% 300 150 192
680,1-920 50% 250 125 160
920,1-1040 40% 200 100 128
1040,1-1160 30% 150 75 96
1160,1-1280 20% 100 50 64
1280,1-1386 10% 50 25 32
1280,1-2053 (persoană singură) 10% 50 25 32

 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, dar și familiilor și persoanelor singure care au stabilit acest drept și ale căror venituri sunt de până la 1386  lei/membru de familie  (în cazul familiei), sau până la 2053 lei (în cazul persoanei singure).

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie ( se acordă pe tot parcursul anului) Energie termică (lei/lună) Elnergie electrică (lei/lună) Gaze naturale (lei/lună) Lemne (lei/lună)
10 30 10 20
În factură La titular
   

 

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care:

-au domiciliu/reședința la adresa pentru care solicită acest ajutor

-realizează  venituri de până la 1386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2053 lei în cazul persoanei singure;

-nu dețin unul din bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire”;

-au calitatea de titular de ajutor, calitate ce se regăsește în următoarele situații:

                       -proprietar al locuinței;

                       -succesorul de drept al proprietarului locuinței

                       -persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare cumpărare cu clause de întreținere sau cu drept de habitație;

                       -titular al contractului de închiriere, comodat sau concesiune;

Formulare sunt puse la dispoziția cetățenilor de către primăria comunei Aninoas-prin Compartimentul de Asistență Socială sau pot fi descărcate de pe site-ul https://www.primariaaninoasa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Anexa-26-cerere-din-HG-50-.docx


Source