Anunț de participare simplificat SCN1090716/ 06.08.2021 privind procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”-cod SMIS 2014+:129119, prin procedura simplificată(într-o singură etapă online)

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN1090716/ 06.08.2021

The post Anunț de participare simplificat privind procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”-cod SMIS 2014+:129119, prin procedura simplificată(într-o singură etapă online) first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source