Anunț de participare simplificat nr. SCN 1096026/29.10.2021 privind execuție lucrări ]n cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr.3-5” Cod SMIS 2014+:119305, pe 2 Loturi

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN 1096026/29.10.2021

The post Anunț de participare simplificat privind ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr.3-5” Cod SMIS 2014+:119305, pe 2 Loturi first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source