Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru Planul de urbanism zonal PUZ – ZONA TURISTICĂ LUNA ȘES, titular ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia de emitere a avizului de mediu se transmit în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail [email protected], în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14
Avizul de mediu, motivele care au stat la baza emiterii lui, măsuri privind monitorizarea efectelor asupra mediului, precum şi proiectul de plan în forma avizată pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Source