MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 26.08.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare  Plan Urbanistic Zonal “ Construire locuință urbană tip duplex parter și împrejmuire teren, tarla “Poligon”, sola 21, parcela 173/1

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 19.09.2022 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Source