MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 25.03.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15 .04.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 25.03.2021

Source