Direcția Administrare Piețe, direcție în subordinea Consiliului Local al municipiului Roman, inițiază în data de 23.08.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică pentru:

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.09.2021 la sediul D.A.P Roman, str. Petrodava nr. 8 ( Piața Centrală) sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 23.08.2021

Source