MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 23.03.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – ’’Construire Locuință de Serviciu și Centru Stomatologic – str. Walter Mărăcineanu, nr. 9, pot fi depuse până la data de 12.04.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 23.03.2021

Source