MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 22.05.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – Demolare construcție existentă, construire spațiu comercial parter, amplasare firme luminoase și totem, amenajare accese incintă și parcări, împrejmuire și racorduri la utilități – str. Mihai Viteazu, nr. 1

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.06.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 24.04.2023

Source