MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 20.12.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “ Plan Urbanistic Zonal pentru Construire locuință individuală, împrejmuire și branșamente la utilități – str. Veronica Micle, nr.15

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 20.01.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Source