MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 19.08.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

Urmare a consultărilor cu reprezentanții Consiliului Local Roman a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 29.08.2022 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Source