MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 12.08.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 22.08.2022 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Source