MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 11.01.2020 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 20.01.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

Publicat la data de 11.01.2021

Source