MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 05.08.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU “ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN TEREN PROPRIETATE – extravilan Roman, tarla Ecarisaj, tarla 39, parcela 484/3 ”

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 02.09.2022 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Source