Începând de mâine, 23 octombrie, Direcția de Asistență Socială Adjud informează cetățenii că pot depune cererile însoție de actele necesare obținerii ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2020 – 2021 la Centrul de zi pentru Persoane de Vârsta a III-a din str. Salcâmilor (fosta Centrală termică).

Programul de preluare a cererilor pentru ajutorul de încălzire a locuinţei este de luni până joi inclusiv, între orele 9:00 – 12:00 și 13:00 – 16:00.

ACTE NECESARE

  1. Cerere – Declarație pe propria răspundere (o regăsiți la finalul prezentului articol)
  2. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei (CI/BI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească de divorț, certificat de deces – după caz).
  3. Adeverință de salariat care să ateste salariul net pe luna anterioară depunerii cererii sau, după caz, cupon de pensie/șomaj, alocație și alte indemnizații.
  4. Certificat fiscal emis de Serviciul Impozite și Taxe Locale – Adjud.
  5. Adeverință ROL agricol (emisă de Primăria Adjud).
  6. Copii ale actelor care atestă situația locativă (act de proprietate, contract de închiriere, certificat de moștenire, contract de vânzare/cumpărare, după caz).
  7. Declarație notarială pentru persoanele care nu realizează venituri.
  8. Copie a ultimei facturi de gaz natural/energie electrică (după caz).

Dacă aveți nelămuriri, puteți apela Direcția de Asistență Socială Adjud la numărul de telefon 0237/641908, interior 214.

O familie poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței dacă are venituri sub 750 de lei pe membru de familie, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018. De exemplu, în cazul unei familii formate din doi adulți și un copil, în care doar un părinte este salariat, venitul părintelui se împarte la 3, iar rezultatul nu trebuie să depășească 750 de lei/persoană. Cu cât venitul pe membru de familie este mai mic, cu atât este mai mare subvenția.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE

Source