Scopul RGA-runda 2020 este de a oferi date statistice de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru Politica Agricolă Comună a UE şi reformelor viitoare promovate la nivel european.

O noutate privind RGA-runda 2020 este constituită de faptul că operatorii statistici (recenzorii) vor culege datele pe baza unor tablete electronice, reducând semnificativ perioada de procesare, analiză, validare şi diseminare a datelor statistice comparativ cu rundele recensămintelor anterioare.

În procesul de pregătire a RGA-runda 2020, un rol important este îndeplinit de primăriile din toate unităţile administrativ-teritoriale (UAT), prin funcţionarii de specialitate care gestionează Registrele Agricole (în format electronic şi/ sau pe suport de hârtie) şi care au lucrat la întocmirea listelor cu exploataţiile agricole care fac obiectivul recenzării, la sectorizarea teritoriului, în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi.

La nivelul judeţului Iaşi, pe teren, vor lucra un număr de 661 de recenzori care sunt coordonaţi de 106 recenzori-şefi. Aceştia, la rândul lor, vor fi îndrumaţi de un coordonator judeţean RGA. Din punct de vedere operativ, procesul de recenzare este supervizat de către Secretariatul Tehnic Judeţean. În urma întocmirii listelor cu exploataţiile agricole care fac obiectul recensământului agricol a rezultat un număr de 116.929 de exploataţii agricole sau ferme care vor fi recenzate în judeţul Iaşi.

În ceea ce priveşte procesul de culegere a datelor de pe teren, perioadele şi momentele de referinţă ale RGA-runda 2020 sunt următoarele:

  • anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură şi anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere;
  • ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru animale;
  • ultimii trei ani (2018-2020), pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Mai multe detalii despre Rcensământul General Agricol se pot obține de pe pagina de internet a Institutului Național de Statistică.

Instituţiile co-organizatoare ale RGA-runda 2020 sunt Institutul Naţional de Statistică prin Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia de Agricultură Judeţeană Iaşi şi Ministerul Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului-Judeţul Iaşi, cu suportul tehnic oferit de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) prin Direcţia de Telecomunicaţii Speciale Iaşi.

Source