Compartimentul Centru de Informare pentru Cetățeni și Registratură al Primăriei Selimbar informează că în a doua jumătate a anului 2023 s-au depus 67 de petiții, dintre care 55 de petiții primite de la persoane fizice, 9 petiții au fost înaintate de instituții publice, iar 3 petiții au fost transmise de agenții economici.

În funcție de problemele abordate, petițiile au fost soluționate de Poliția Locală (37), Compartimentul Urbanism (3), Compartimentul Tehnic (1), Consilierul Personal al primarului (15), viceprimar (3 soluții, iar alte 4 se află în lucru), Compartimentul Economic (1, iar o alta se află în lucru) și Registrul Agricol (1, iar o alta se află în lucru).

”Din totalul de 67 de petiții formulate de cetățeni, având în vedere termenul legal de soluționare prevăzut de legislație, au fost soluționate în termen un număr de 40 de petiții. 15 petiții au primit răspuns după termenul legal, iar 12 petiții nu au primit încă răspuns, acestea fiind în lucru”, se precizează într-un raport ce va fi prezentat în ședința consiliului local din 31 ianuarie.