MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 09.07.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Roman

pentru activitățile:
– măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
– curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
– colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
– dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.09..2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresele de mail:
.

Publicat la data de 25.08.2021

Source