MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 24.06.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 10/ 28.01.2016 de aprobare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 5.07.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 24.06.2021

Source