Direcția Administrare Piețe Roman organizează la sediul instituției concurs de recrutare în vederea ocupării a unui post în regim contractual, temporar vacant, nivel de execuţie muncitor necalificat și concurs de promovare pentru 1 post vacant funcție de conducere pe perioadă nedeterminată de Șef Birou în cadrul Biroului Financiar contabil în regim contractual astfel:

Formulare

Source