Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 (trei) posturi de funcție publică de execuție, vacante în cadrul Direcției Locale Evidența Persoanelor, astfel:

  1. inspector clasa I, grad profesional asistent, Biroul Evidența persoanelor;
  2. inspector clasa I, grad profesional superior, Biroul Evidența persoanelor;
  3. inspector clasa I, grad profesional principal, Biroul Stare civilă.

Durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
Condiţiile de participare la concursul de ocupare a posturilor de funcţie publică de execuție

Formulare

Source