MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 22.02.2023, procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului de Agrement Ștrand „Moldova”.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 24.03.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman, persoană de contact Manuela Tătaru, tel: 0233.208.605 sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 22.02.2023

Source