Primăria MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 21.01.2022 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Roman

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 31.01.2022 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 21.01.2022

Source