Lună: mai 2022

Anunț privind achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere imobile situate în strada Griviței nr.5 și schimbarea destinației din clădiri administrative și social culturale în locuințe sociale” în cadrul proiectului ”Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” cod SMIS 152311, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de   29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7649/29.03.2022  pentru proiectul ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa…

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 20 de  funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Timișoara

ANUNȚ CONCURSPrimăria municipiului Timișoara organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 06 iunie2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 20 de funcții publice deexecuție vacante din…