MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 14.07.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică pentru: proiectul de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubritate stradală în municipiul Roman

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 13.08.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 14.07.2021

Source