MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 13.04.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL  in vederea ridicarii restrictiei de construire locuinte individuale si colective mici cu regim de inaltime ≤ P+2 Etaje – punct Varnita, tarla 39, parcela 479/2

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 11.05.2024 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 13.04.2023

Source