Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, din cadrul Directiei economice:

  • Inspector I, grad profesional superior la Compartimentul monitorizare buget și execuție bugetară, învățământ, sănătate și alte activități

Formulare

Source