MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 10.04.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR – Construire spații evenimente și cazare prin alipire de spațiul alimentație publică existent – str. Bogdan Dragoș, nr. 267

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 11.05.2024 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 10.04.2023

Source