Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 7 posturi temporar vacante contractuale de execuție la Serviciul Complex de agrement Moldova si la Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei, parcări din cadrul Direcției Servicii Edilitare.

  • 2 posturi de casier
  • 3 posturi de de muncitor calificat treapta IV, cu atributii de salvator la strand
  • 2 posturi de muncitor necalificat I

Formulare

Source