MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 08.11.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ, INSTITUȚII, SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI LOCUINȚE COLECTIVE P+4-8 E – str. Tirului, nr.6 – str. Mihai Viteazu, nr. 15

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 01.12.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 08.11.2021

Source