MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 04.05.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 20.05.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 04.05.2021

Source