MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 03.06.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL – Ridicare restricții de construire locuințe individuale și colective mici cu regim de înălțime ≤ P+2 Etaje – str. Cărămidăriei și pct. Apostoloeanca

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 27.06.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 03.06.2021

Source