MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 01.11.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “ Introducere teren în intravilan și construire locuință – extravilan Roman, tarla „Râiosu” ”

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 30.11.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 01.11.2021

Source